Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Ostia 3/6/2018

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Ostia 3/6/2018