Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Thánh Cha đến Marốc trong mưa, điềm tốt lành với quốc gia này

Đức Thánh Cha đến Marốc trong mưa, điềm tốt lành với quốc gia này