Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước sám hối thứ Tư Lễ Tro tại Rôma

Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước sám hối thứ Tư Lễ Tro tại Rôma