Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


ĐTC Phanxico rời Vatican thẫn thờ bước trên đường Corso, đến bên Đức Mẹ

ĐTC Phanxico rời Vatican thẫn thờ bước trên đường Corso, đến bên Đức Mẹ