Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


ĐTC khuyên các linh mục, tu sĩ Madagascar đừng trở thành chuyên gia tâm linh, buôn thần bán thánh

ĐTC khuyên các linh mục, tu sĩ Madagascar đừng trở thành chuyên gia tâm linh, buôn thần bán thánh