Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Diễn từ của Đức Phanxicô trước các nhà cầm quyền và ngoại giao đoàn tại Bucharest, Rumani

Diễn từ của Đức Phanxicô trước các nhà cầm quyền và ngoại giao đoàn tại Bucharest, Rumani