Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đau buồn, ngơ ngác - Chúa Nhật vắng người thân, không thánh lễ tại Sri Lanka

 Đau buồn, ngơ ngác - Chúa Nhật vắng người thân, không thánh lễ tại Sri Lanka