Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đại lễ tuyên phong Chân Phước cho 7 Giám Mục Rumani bị cộng sản sát hại

Đại lễ tuyên phong Chân Phước cho 7 Giám Mục Rumani bị cộng sản sát hại