Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Cuộc rước kiệu cảm động Procissão do Adeus tạm biệt Đức Mẹ

Cuộc rước kiệu cảm động Procissão do Adeus tạm biệt Đức Mẹ