Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chưa từng thấy trong 30 năm qua: Thánh lễ hơn một triệu người tại Madagascar

Chưa từng thấy trong 30 năm qua: Thánh lễ hơn một triệu người tại Madagascar