Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giáo huấn đầu tiên trong loạt bài LTX của ĐTC Phanxicô

Bài giáo huấn đầu tiên trong loạt bài Lòng Thương Xót của ĐTC Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung