Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng trong Thánh lễ đại triều kính thánh Giuse tại nhà thờ Chính Tòa

Ngày lễ kính thánh Giuse - 19/3 hằng năm đã trở thành ngày sum họp gia đình giáo phận, ngày đoàn con cái quy tụ để chúc tụng Chúa, tôn vinh thánh Giuse, đồng thời chúc mừng và cầu nguyện cho người cha chung - Đức cha Giuse kính yêu trong ngày mừng lễ bổn mạng của ngài.