Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ Lá - ĐT. Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Lễ Lá - Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên