Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời, ngày 01.11

Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời, ngày 01.11