Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng lễ an táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Bài giảng lễ an táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang