Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng của Đức Tổng Giuse trong Thánh lễ an táng bà cố Maria Nguyễn Thị Nụ