Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ Giỗ đầu ĐCTGM Phaolô Bùi Văn Đọc