Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[8] Con có yêu mến Thầy không? * HÃY NGHE TÔI KỂ * Tác giả - Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiê

Ban TTGP thực hiện