Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Video - Trái tim nhân hậu - Lễ Thánh Tâm - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

   

 

Nguồn: tongiaophanhanoi.org