Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 26-11-2020: Thứ Năm tuần 34 mùa Thường niên (Lc 21,20-28)