Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Video - Giáo dân có chức năng cai quản, thánh hoá, và rao giảng - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org