Trung tâm Hành hương Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương: Danh sách công đức xây Đền Thánh (tiếp theo)

Thứ ba - 19/02/2019 21:59      Số lượt xem: 2898

Hôm nay, chúng tôi xin công bố danh sách ủng hộ Đền Thánh, do cha Giuse Dương Hữu Tình, Trưởng Ban kiến thiết và của các thành viên Ban Vận động, phụ trách.

Để chuẩn bị cho giai đoạn II – xây dựng Đền Thánh bằng đá, các thành viên Ban Vận động tài chính và Trung Tâm Hành Hương đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của mọi thành phần dân Chúa xa gần, đặc biệt các tín hữu gia đình giáo phận Hải Phòng. Hôm nay, chúng tôi xin công bố danh sách ủng hộ Đền Thánh, do cha Giuse Dương Hữu Tình, Trưởng Ban kiến thiết và của các thành viên Ban Vận động, phụ trách.

Trung tâm hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Danh sách công đức giai đoạn xây dựng bằng đá
 
DANH SÁCH QUYÊN GÓP
DO CHA GIUSE DƯƠNG HỮU TÌNH VÀ MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN VẬN ĐỘNG PHỤ TRÁCH
 
STT Họ tên Giáo xứ Số tiền Ghi chú
1 Các con cụ Rôsa Ngọc: Luca Tiệp, Luca Khanh và Luca Nam Hải Dương 25.000.000 đồng  
2 Gia đình Giuse Nguyễn Quang Thịnh Hải Dương 1.000.000 đồng  
3 Một gia đình miền Nam Miền Nam 10.000.000 đồng  
4 Giuse Tuấn Anh Hải Dương 5.000.000 đồng  
5 Ông Giuse Quách Như Vân Kẻ Sặt 10.000.000 đồng  
6 Anh chị Quang – Quyền Thư Trung 10.000.000 đồng  
7 Ông Phêrô Đào Văn Luân Kim Lai 5.000.000 đồng  
8 Giáo xứ Phú Tảo Phú Tảo 25.000.000 đồng  
9 Cha Phaolo Phạm Văn Tuấn Trung tâm mục vụ Công giáo VN tại Đức Quốc 4.000 euro  
10 Bà Maria Chu Thị Yến Ban Vận động tài chính cho Đền Thánh 30.600.000 đồng Đợt 2
11 Anh Đaminh Mai Quang Sơn & chị Maria Vũ Thị Nga Hòn Gai 20.000.000 đồng  
12 Ông bà Dung – Yên Khu 4 giáo xứ Hòn Gai 10.000.000 đồng  
13 Chị Anna Phạm Thị Nga Ban Vận động tài chính cho Đền Thánh 80.000.000 đồng Đợt 2
14 Bà Anna Phạm Thị Bạch Ban Vận động tài chính cho Đền Thánh 219.000.000 đồng Đợt 1
15 Bà Anna Phạm Thị Xuân Ban Vận động tài chính cho Đền Thánh 35.000.000 đồng Đợt 2
16 Bà Anna Lê Thị Huy Ban Vận động tài chính cho Đền Thánh 23.500.000 đồng Đợt 2
17 Ca đoàn Fatima Kim Lai 10.000.000 đồng  
18 Bà Maria Nguyễn Thị Kiểm Hòn Gai 10.000.000 đồng  
19 Bà Maria Ngô Thị Tuyết Hòn Gai 1.000.000 đồng Đợt 2
20 Bà Têrêsa Trần Thị Thêm Hòn Gai 3.000.000 đồng  
21 Ông bà Phêrô Đoàn Văn Chiến Kim Lai 10.000.000 đồng  
22 Ông Micae Hoàng Văn Bật Tân Kim 5.000.000 đồng  
23 Bà Maria Điệp Ngũ Mã – Tân Kim 2.000.000 đồng  
24 Maria Hằng, Maria Hương, Giuse Bảo   1.500.000 đồng  
25 Giuse Nguyễn Quốc Trị Đồng Kênh, Nghĩa Xuyên 3.000.000 đồng  
26 Cha Gioankim Nguyễn Đức Báu Và giáo xứ Hữu Quan, Lập Lễ 151.400.000 đồng  
27 Hiệp Hội Đaminh Mẫu Tâm- Hải Phòng Tu Xá Mẹ Lên Trời- Hữu Quan 10.000.000 đồng  
28 Anh chị Tùng Uyên Giáo xứ Hải Dương 1.000.000 đồng  
29 Chị Maria Xuân Giáo xứ Hải Dương 1.000.000 đồng  
30 Anh Phêrô Cần Giáo xứ Kim Lai 1.000.000 đồng  
31 Bà Cố Anna Nguyễn Thị Mầu Giáo xứ Đồng Xá 5.000.000 đồng  
32 Gia đình ông bà Quý Dinh cùng các con Giáo họ Lập Lễ, Hữu Quan 1.000.000 đồng  
33 Ông bà Phêrô Lê Văn Độ, Maria Khơi Hoa Kỳ (gửi tiền qua  ông Chiến) 1.000 $  
34 Ông bà Phêrô Lê Văn Tiến, Maria Thúy Hoa Kỳ (gửi tiền qua ông Chiến) 1.000 $  
35 Bà Maria Mai Thị Loan Khu 2, giáo xứ Hòn Gai 7.000.000 đồng  
36 Giáo xứ Kẻ Bượi   45.000.000 đồng  
37 Bà Anna Vũ Thị Tuyết Giáo xứ Thánh Antôn 5.000.000 đồng  
38 Cháu Rosa Phạm Hồng Nhung Giáo xứ An Quý 10.000.000 đồng  
39 Bà Maria Lê Xuân Hinh Giáo xứ Hải Dương 6.000.000 đồng  
40 Bà Maria Trịnh Thị Son Giáo xứ Hữu Quan 1.000.000 đồng  
41 Chị Thơ Ở Hoa Kỳ, gốc xứ Thư Trung 3.000.000 đồng Đức Tổng
42 Bà Maria Chính Giáo xứ Hải Dương 2.000.000 đồng  
43 Anh Giuse Phạm Hải Hà   1.000.000 đồng  
44 Ông Lê Văn Vượng Paris – Pháp 700 Euro Đức Tổng
45 Hội Doanh nhân Công giáo Nhóm Vĩnh Bảo – Tiên Lãng 5.000.000 đồng  
46 Gia đình ông Phêrô Trần Văn Sau Giáo xứ An Quý 5.000.000 đồng  
47 Đoàn hành hương Hội Thánh Mẫu Giáo xứ Chính Tòa Hải Phòng 9.000.000 đồng  
 
DANH SÁCH CHI TIẾT
DO MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP

1. Bà Anna Phạm Thị Bạch – Giáo xứ Kẻ Sặt  
(Tổng số tiền đến ngày 20 tháng 1 năm 2019 là 219.000.000 đồng)
 
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN
1 Ông bà Antôn Phạm Thanh Hoàn –Phẩm Giáo xứ Kẻ Sặt 20.000.000 đồng
2 Bà Anna Phạm Thị Lộc – Ty Giáo xứ Kẻ Sặt 10.000.000 đồng
3 Bà Maria Nguyễn Thị Thu Giáo xứ Kẻ Sặt 10.000.000 đồng
4 Ông Giuse Phạm Ngọc Toàn –Hợp Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 20.000.000 đồng
5 Ông Đômincô Phạm Văn Phúc –Tuyết Giáo xứ Kẻ Sặt 20.000.000 đồng
6 Ông Giuse Phạm Ngọc Phượng –Soi Giáo xứ Kẻ Sặt 20.000.000 đồng
7 Ông Giuse Chu Văn Vũ – Vực Giáo xứ Kẻ Sặt 20.000.000 đồng
8 Cụ Anna Nguyễn Thị Dậu Giáo xứ Kẻ Sặt 19.000.000 đồng
9 Ông Giuse Phạm Văn Khoái – Lựu Giáo xứ Kẻ Sặt 19.000.000 đồng
10 Ông Giuse Nguyễn Văn Long –Huyền Giáo xứ Kẻ Sặt 10.000.000 đồng
11 Ông Giuse Dương Quang Soái – Bạch Giáo xứ Kẻ Sặt 20.000.000 đồng
12 Bà Anna Phạm Thị Nhung – Hồng Giáo xứ Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
13 Ông Giuse Phạm Văn Bình – Chính Giáo xứ Kẻ Sặt 3.000.000 đồng
14 Bà Anna Phạm Thị Ngoan Giáo xứ Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
15 Anh Giuse Dương Danh Vũ Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
16 Anh Giuse Phạm Quang Trung Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
17 Anh Giuse Đào Xuân Thành Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
18 Bà Phạm Thị Thơm Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
19 Bà Anna Nguyễn Thị Liên Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
20 Ông Giuse Phạm Văn Xuân Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
21 Ông Giuse Lê Huy Quang Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
22 Ông Giuse Phạm Tuấn Anh Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 2.000.000 đồng
23 Ông Đaminh Nguyễn Trung Nhuận Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
24 Ông Giuse Phạm Văn Tuấn Giáo xứ Kẻ Sặt 2.000.000 đồng
25 Bà Anna Vẻ Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
26 Gia đình Trung Đào Giáo xứ Kẻ Sặt 3.000.000 đồng
27 Gia đình  Thành Mai Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
28 Gia đình Vân Trường Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
29 Ông Giuse Dương Quốc Uy Giáo xứ Kẻ Sặt 3.000.000 đồng
 

2. Bà Maria Lễ Thị Huy – Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt
(
Tổng số tiền đến ngày 20 tháng 1 năm 2019 là 145.000.000 đồng)
 
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN
1 Ông bà Giuse Nguyễn Xuân Tự -Huy Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 120.000.000 đồng
2 Ông bà Giuse Phạm Văn Thiết -Loan Giáo xứ Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
3 Công ty gạch Dremtech   2.000.000 đồng
4 Công ty gạch Đà Nẵng   2.000.000 đồng
5 Ông bà Hùng Thoan Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
6 Anh Giuse Nguyễn Văn Quỳnh Giáo xứ Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
7 Anh Giuse Quyến Giáo xứ Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
8 Ông Giuse Thành Thự Giáo xứ Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
9 Cô Anna Tin Liêm Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
 

3. Bà Anna Phạm Thị Xuân – Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt
 (Tổng số tiền đến ngày 20 tháng 1 năm 2019 là 337.000.000 đồng )
 
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN
1 Cụ Giuse Dương Đình Thản Giáo xứ Kẻ Sặt – Hố Nai 100.000.000 đồng
2 Bà Anna Dương Thị Mai- Trình Austin, Texas- USA 117.000.000 đồng
3 Cụ Maria Nguyễn Thị Hồng Giáo xứ Thánh Antôn –Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
4 Bà Anna Phạm Thị Hiền Giáo xứ Thánh Antôn –Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
5 Hội Tràng hạt BHG khóa 2005-2009 Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 2.000.000 đồng
6 Công ty máy xây dựng Thành An Nam Định 2.000.000 đồng
7 Công ty máy nổ Đỗ Xuân Dương Hà Nội 5.000.000 đồng
8 Bà Maria Đoàn Thị Trà Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
9 Ông bà Giuse Dương Quang Huy -Xuân Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 50.000.000 đồng
10 Ông bà Giuse Dương Đình Bảng-Phượng Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 10.000.000 đồng
11 Ông bà Giuse Dương Ngọc Lân –Nhường Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
12 Chú Lan Hà Nội 1.000.000 đồng
13 Anh chị Trung An Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
14 Anh chị Huynh Yến Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
15 Anh chị Đức Lưu Hà Nội 1.000.000 đồng
16 Anh chị Long Nhàn Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
17 Anh chị Dương Trang Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
18 Anh chị Nga Quang Hải Dương 500.000 đồng
19 Anh chị Kiều Thịnh Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
20 Anh chị Tiệp Huệ Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
21 Anh chị Khánh Huệ Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
22 Anh chị Hưng Ngọc Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
23 Anh chị Bình Dịu Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
24 Anh chị Đại Huyền Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
25 Chị Vân Hà Nội 500.000 đồng
26 Anh chị Nam Duyên Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
27 Anh chị Tùng Oanh Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
28 Anh Nam Anh Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
29 Anh Hoàng Anh Hải Dương 500.000 đồng
30 Cô chú Dũng Oanh Diễn Châu, Nghệ An 5.000.000 đồng
31 Bà Phúc Nhu Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
32 Bà Anna Phạm Thị Nhạn Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 500.000 đồng
33 Bà Catarina Phạm Thị Vang Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
34 Ông bà Mạnh Ngoan Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
35 Ông bà Chúc Hương Giáo xứ Kẻ Sặt 10.000.000 đồng
36 Ông bà Kính Hương Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
37 Ông bà Ích Hoa Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
 
4. Bà Maria Chu Thị Yến – Giáo xứ Kẻ Sặt
(Tổng số tiền đến ngày 20 tháng 1 năm 2019 là 80.600.000 đồng)

 
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN
1 Ông bà Báu Yến Giáo xứ Kẻ Sặt 20.000.000 đông
2 Bà Maria Đào Giáo xứ Kẻ Sặt 10.000.000 đồng
3 Ông bà Quân Thoa Nam Định 10.000.000 đồng
4 Ông bà Tải Thúy Giáo xứ Kẻ Sặt 10.000.000 đồng
5 Bà Anna Phạm Thị Ngọc Bích Giáo xứ Thánh Antôn –Kẻ Sặt 20.000.000 đồng
6 Bà Anna Phạm Thị Tân Giáo xứ Thánh Antôn – Kẻ Sặt 500.000 đồng
7 Ông bà Khiêm Huế Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
8 Ông bà Minh Sơn Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
9 Ông bà Trường Như Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
10 Ông bà Nhuận Trăm Giáo xứ Kẻ Sặt 1.000.000 đồng
11 Anh chị Duy Tiện Giáo xứ Kẻ Sặt 100.000 đồng
12 Ông bà Dũng Nhàn Giáo xứ Kẻ Sặt 500.000 đồng
13 Ông bà Thiệu Nhâm Giáo xứ Kẻ Sặt 2.000.000 đồng
14 Ông bà Đăng Luyến Giáo xứ Kẻ Sặt 5.000.000 đồng
 

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương trả công bội hậu và ban phúc lành xuống cho quý ân nhân và toàn thể gia quyến.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật Danh sách này.
 
T/m Ban vận động tài chính Đền Thánh
Trưởng ban
Lm. Giuse Dương Hữu Tình 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bài viết được quan tâm
  •   Đang truy cập 134
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 131
 
  •   Hôm nay 1,827
  •   Tháng hiện tại 683,621
  •   Tổng lượt truy cập 37,192,621