Trung Tâm Hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Danh sách công đức Đá xây Đền Thánh theo chủng loại

Thứ hai - 12/08/2019 08:21      Số lượt xem: 652

Ngay sau khi Thư kêu gọi “Góp viên đá xây Đền Thánh” được loan đi qua trên mạng của Giáo phận (http://gphaiphong.org), Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đã nhận được những tấm lòng hảo tâm của Quý Ân nhân xa gần. Những viên đá này sẽ góp phần làm nên Đền Thánh Tử đạo Hải Dương vào một ngày không xa. Dưới đây là Danh sách những người đã đóng góp trong thời gian vừa qua:


DANH SÁCH CÔNG ĐỨC ĐÁ ĐỀN THÁNH
THEO CHỦNG LOẠI ĐÁ

 
STT HỌ TÊN Giáo xứ Loại 1
1.000.000đ
Loại 2
2.000.000đ
Loại 3
4.000.000đ
Loại 4
6.000.000đ
1
Cha Antôn Khổng Minh Hoàng Thắng Yên 1 viên      
2
Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo Tân Kim 1 viên      
3
Cha Gioamk. Đặng Văn Hoàng Kẻ Bượi 1 viên      
4
Cha Giuse Nguyễn Thế Năng Bùi Hòa 1 viên      
5
Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng Hải Dương 1 viên      
6
Cha Giuse Dương Hữu Tình Hải Dương   1 viên    
7
Cha Giuse Đoàn Văn Anh Đông Lâm 1 viên      
8
Sơ Maria Đặng T. Kim Yến Tu hội Tận Hiến ICM.Bảo Lộc.ĐL 2 viên      
9
Bà Maria Cây Hải Dương 1 viên 1 viên    
10
Bà Maria Hằng Hải Dương 1 viên      
11
Ông Giuse Bảo Hải Dương 1 viên      
12
Bà Maria Hương Hải Dương 1 viên      
13
Gia đình ông bà trùm Chinh Kim Lai 3 viên      
14
Bà Anna Nhiễu Kim Lai 1 viên      
15
Gia đình Huyên Quỳnh 51 Lê Chân -HP   1 viên    
16
Đđình ông Phêrô Cao Văn Kết Kim Lai 1 viên      
17
Cụ Micae Nguyễn Hữu Siết Đền thánh   1 viên    
18
Ông Phêrô Vũ Xuân Quảng và bà Maria Cao Thị Ý Kim Lai 1 viên      
19
Ông Phêrô Đoàn Văn Hòa và bà Maria Nguyễn Thị Thợ Kim Lai 1 viên      
20
Bà Maria Cao Thị Hương Kim Lai 1 viên      
21
Ông Chánh Patrich Nguyễn Văn Sơn và bà Maria Bích Hải Dương   1 viên    
22
Bà Maria Phạm Thị Hồng Hải Dương   1 viên    
23
Ông Giuse Vũ Viết Lập và bà Maria Thanh Hải Dương 1 viên      
24
Bà Cố Điều USA       300$=
1 viên
25
Ông Phêrô Cảnh và bà Maria Nga Kim Lai 1 viên      
26
Ông Phêrô Cần và bà Maria Tiến Kim Lai 1 viên      
27
Ông Phêrô Lai và bà Maria Ngát Kim Lai 1 viên      
28
Một số ân nhân gửi qua cha Giuse Nguyễn Đình Dương Từ USA 400$=
4 viên
     
29
Bà Maria Lê Hải Dương 1 viên      
30
Bà Têrêsa Nguyệt Hải Dương 1 viên      
31
Ông Phêrô Lừng- bàMaria Láng Kim Lai 1 viên      
32
Ông bà trùm Phêrô Khẩn Kim Lai 2 viên      
33
Bà Maria Lựu Kim Lai 1 viên      
34
Anh Phêrô Đào Văn Nam và chị Maria Đoàn Thị Yến Kim Lai   1 viên    
35
Ông Phêrô Hóa, Maria Nhi Kim Lai 1 viên      
36
Ông Phêrô Đoàn Văn Nguyên và bà Maria Nguyễn Thị Hoàng Kim Lai 1 viên      
37
Bà Maria Phạm Thị Hạnh Cẩm Thượng   1 viên    
38
Hải Dương 1 viên      
39
Chị Maria Lan Hải Dương 1 viên      
40
Chị Bùi Thuy Huyền Hà Nội 1 viên      
41
Ông Giuse Cường Hải Dương 1 viên      
42
Anh Phêrô Tăng - Maria Quyên Kim Lai 2 viên      
43
Bà Maria Nguyễn Thị Loan Hải Dương nchâu 2 viên      
44
Ông Phêrô Nguyễn Văn Chi Họ Châu Thủy, Phủ Lý, Hà Nội 1 viên      
45
Ông bà Hồi Oanh và gia đình Hải Dương   4 viên    
46
Chị Maria Giang và gia đình Hải Dương 1  viên 1 viên 1 viên 1 viên
47
Ông Aug Mai Văn Dinh và bà Maria Phạm Thị Ngọc Hải Dương 1 viên      
48
Bà Maria Thương Hải Dương 1 viên      
 
49
Bà Philomena Tình Hải Dương 1 viên      
50
Ông Giuse Khổng Hữu Danh Nam Am 1 viên      
51
Anh Phêrô Dương - Maria Vang Kim Lai 2 viên      
52
Bà Maria Dương Hải Dương   1 viên    
53
Bà Maria Nhân Hải Dương   1 viên    
54
Các con bà Nhân: Maria Anh, Maria Vân, Loan và Maria Hạnh Hải Dương 1 viên      
55
Anh Phêrô Trần Văn Sao và chị Maria Vũ Thị Lý Kim Lai        
56
Hội Dòng Ba Đaminh Hải Dương   1 viên    
57
Bà trương Maria Vân Hải Dương 1 viên      
58
Bà Maria Đông Hải Dương 1 viên      
59
Bà Cây cùng các con Hải Dương 5 viên 1 viên    
60
Bác Giuse Khải (Con cụ Quý) Hải Dương       3 viên
61
Ông Trùm Phêrô Vũ Xuân Tuấn và bà Maria Đoàn Thị Mạng Kim Lai 1 viên      
62
Ồng Phêrô Đào Văn Chàng và bà Maria Hoàng Thị Thinh Kim Lai 1 viên      
63
Ông Phêrô Đào Văn Chung và bà Maria Đào Thị Tươi Kim Lai 1 viên      
64
Phêrô Hoàng Văn Hoan và bà Maria Nguyễn Thị Khanh Kim Lai 1 viên      
65
Ông Phêrô Đào Văn Giá và bà Maria Lê Thị Thiện Kim Lai ½ viên      
66
Ông Phêrô Nguyễn Văn Nghi và bà Maria Hoàng Thị Tuyết Kim Lai 1 viên      
67
Ông Phêrô Đoàn Văn Tiến và bà Maria Hoàng Thị Thuê Kim Lai   1 viên    
68
Ông Phêrô Đoàn Văn Tới và bà Maria Vũ Thị Tuyển Kim Lai   1 viên    
69
Phêrô Đoàn Văn Quyền và bà Maria Đào Thị Tâm Kim Lai     1 viên  
70
Ông Phêrô Trần Văn Diện và bà Maria Đào Thị Tiệm Kim Lai 1 viên      
71
Ông trùm Đaminh Vũ Quang Trung và bà Maria N. Thị Xuân Kim Lai 1  viên      
72
Ông trùm Phêrô Nguyễn Văn Sửu và bà Maria N. Thị Hà Kim Lai 1 viên      
73
Ông Phêrô Nguyễn Văn Động và bà Maria Cao Thị Vì Kim Lai 1 viên      
74
Ông Phêrô Đoàn Văn Sĩ và bà Maria Đào Thị Nhiệm Kim Lai 1 viên      
75
Ông Phêrô Đoàn Văn Hữu và bà Maria Vũ Thị Thủy Kim Lai   1 viên    
76
Sơ Maria Nguyệt và Thoa     1 viên    
77
Ông Phêrô Đào Văn Thường và bà Maria Cao Thị Lý Kim Lai
(20 triệu)
4 viên 3 viên 2 viên 1 viên
78
Ông Phêrô Cao Văn Vinh và bà Maria Đào Thị Vi Kim Lai 1 viên      
79
Ông Phêrô Đoàn Văn Hy và bà Maria Cao Thị Nam Kim Lai 1 viên      
80
Ông Phêrô Vũ Xuân Cung và bà Maria Nguyễn Thị Quý Kim Lai 1 viên      
81
Ông trùm Phêrô Vũ Xuân Toàn và bà Maria Đào Thị Loan Kim Lai 1 viên      
82
Ông Phêrô Lê Văn Ngoan và bà Maria Vũ Thị Ngãi Kim Lai   1 viên    
83
Ông Phêrô Vũ Xuân Luyện và  bà Maria Nguyễn Thị Hoa Kim Lai 1 viên      
84
Ông Phêrô Trần Văn Toàn và bà Maria Nguyễn Thị Liên Kim Lai 1 viên      
85
Gia đình Ông Phêrô Ghi –Mười Hải Dương 2 viên      
86
Chị Maria Bùi Thu Trang Hải Dương 1 viên      
87
Bà Maria Hiền Hải Dương 1 viên      
88
Bà Maria Vũ Thị Chỉ Hải Dương 1 viên      
89
Chị Anna Đỗ Thị Thủy Hải Dương       1 viên
90
Bà Maria Hạnh Hải Dương  1 viên      
91
Hai Dì: Maria Yêu và Maria     2 viên    
92
Ông Phêrô Hoàng Văn Lan Kim Lai 1 viên      
93
Ông Phêrô Hoàng Văn Nhật Kim Lai 1 viên      
94
Bà Maria Nguyễn Thanh Tư Đông Lâm 1 viên      
95
Ông Phaolo Nguyễn Văn Tiến Đông Lâm 1viên      
95
Ô.bà Biên Nhung và Phaolo Tới Đông Lâm 1 viên      
97
Bà Maria Hương, Maria Kim Đông Lâm 1 viên      
98
Ông Giuse Nguyễn Hồng Đức Họ Đồng Kênh 1 viên      
99
Bà Têrêsa Nguyễn Thị Phất An Thủy   1viên    
100
Bà Maria Vũ Thị Hà Kẻ Mốt 1 viên      
101
Bà Maria Vũ Thị Tươi Kẻ Mốt 1 viên      
102
Bà Maria Nguyễn Thị Hứa An Thủy 1 viên      
103
Bà Maria Phan Thị Sĩ Hải Dương 1 viên      
104
Gđình Giuse Bùi Văn Kỳ và Maria Phạm Thị Lưu Hải Dương 1 viên      
105
Ông Cố Giuse Điện (cha Tùng) Xâm Bồ 1 viên      
106
Bà Cố cha Giuse Phong Vạn Hoạch 1 viên      
107
Chị Maria Tám Hải Dương 1 viên   1 viên  
108
Gđình bà Maria Huyền Hải Dương 1 viên      
109
Ông Trùm Gioan Vũ Văn Đệ Cẩm Thượng 1 viên      
110
Một gia đình (chị Maria)   1 viên 1 viên    
111
Anh Phêrô Tùng và Maria Hạnh Kim Lai 1 viên      
112
Bà trương Cả Tam Cửu 1 viên      
113
Ông Đaminh Hùng Hải Dương (20 tr) 4 viên 3 viên 2 viên 1 viên
114
Gia đình Tùng Uyên Hải Dương   1 viên    
115
Maria Trần Thị Quý và Giuse Nguyễn Cao Trùy   1 viên      
116
Gia đình Mão – Maria Lan Hải Dương       1 viên
117
Bà Maria Chính Hải Dương 1 viên      
118
Bà Maria Lẫm Hải Dương 1 viên      
119
Giuse Nguyễn Tùng Lâm và Đaminh Nguyễn Ngọc Sơn Hải Dương 1 viên      
120
Giuse Toàn và Maria Vân Hải Dương 1 viên      
121
Giuse Hà Hải Dương 1 viên      
122
Têrêsa Tâm Hải Dương 1 viên      
123
Maria Thêm Hải Dương 1 viên      
124
Gia đình bác Giuse Hiên –Hoa Hải Dương       1 viên
125
Bà Maria Phạm Thị Hỷ Hải Dương 1 viên50$      
126
Bà Maria Phạm Thị Ngái Hải Dương 1 viên50$      
127
Bà Maria Phạm Thị Chiến Hải Dương 1 viên50$      
128
Bà Maria Thìn Hải Dương 1 viên      
129
Bà Maria Nguyễn Thị Giói Hải Dương 1 viên      
130
Đại Đức Thích Tuệ Nhật Chùa Tranh 5 viên      
131
Chị Maria Nguyễn Thị Mến Trang Quan       1 viên
132
Ông Bà Cố cha Gioakim Hiệp Kẻ Bượi 5 viên      
133
Anh chị Gioakim Nguyễn Văn Vĩ và Maria Nguyễn Thị Ngoan Kẻ Bượi 5 viên      
134
Bà Maria Nguyễn Thị Hân Kẻ Bượi     1 viên  
135
Anh Giuse Nguyễn VĂn Đàng và chị Maria Nguyễn Thị Hiệp Kẻ Bượi   1 viên    
136
Ông Gioakim Hoàng Văn Nhàn và bà Maria Nguyễn Thị Sinh Kẻ Bượi   1 viên    
137
Bà Maria Nguyễn Thị Nhàn Kẻ Bượi   1 viên    
138
ÔngBà Gioakim PhạmVăn Kiều Kẻ Bượi 1 viên      
139
Ông Gioakim Nguyễn Văn Thanh và bà Maria N. T. Côi Kẻ Bượi 1 viên      
140
Cụ Cố Lương Kẻ Bượi 1 viên      
141
Bà Ninh Kẻ Bượi 1 viên      
142
Cụ Tôma Nguyễn Viết Ba Kẻ Bượi 1 viên      
143
Cụ Maria Bùi Thị Huệ Kẻ Bượi 1 viên      
144
Ông Gioakim Thu- bà M. Dâng Kẻ Bượi 1 viên      
145
Bà Maria Nguyễn Thị Là Kẻ Bượi 1 viên      
146
Cụ Trai Ba Đông 1 viên      
147
Cụ Maria Nguyễn Thị Sính   1 viên      
148
Cụ Maria Nguyễn Thị Nhu Kẻ Bượi 1 viên      
149
Ông Gioakim Vũ Đình Uyên và bà Maria Phạm Thị Hường Kẻ Bượi 1 viên      
150
Cụ Maria Nhương Ba Đông 1 viên      
151
Ông Bà Cố Tín Kẻ Bượi 1 viên      
152
Bà Maria Gái (Xa) Hải Dương 1 viên      
153
Bà Maria Phạm Thị Quy   1 viên      
154
Bà Maria Vịnh Ngũ Mã, Tân Kim 1 viên      
155
Bà Maria Kính Ngũ Mã, Tân Kim 1 viên      
156
Ông Luis Đỗ Văn Trúy và bà Anna Phạm Thị Hương Nhân Nghĩa 1 viên      
157
Bà Maria Phạm Thị Phượng Tam Cửu, Bùi Hòa 1 viên      
158
Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc   1 viên      
159
Chị Maria Trần Thị Thanh Tân Kim 1 viên      
160
Chị Maria Nguyễn Thị Quân Tân Kim 1 viên      
   Tổng cộng   161 viên 36 viên 8 viên 11 viên
 
 
Tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2019, số người công đức đá xây Đền thánh như sau: Loại 1 là 161 viên. Loại 2 là  36 viên. Loại 3 là  8 viên. Loại 4 là 11 viên.

Nguyện xin Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương cầu bầu cùng Chúa ban cho Quý Vị muôn ơn lành  với lòng hảo tâm dành cho Nhà Chúa và Lòng Chúa xót thương dành cho những ai yêu mến Ngài.
 

TM. Ban Kiến thiết Đền Thánh
Trưởng Ban
 
Linh mục Giuse Dương Hữu Tình

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bài viết được quan tâm
  •   Đang truy cập 119
 
  •   Hôm nay 2,834
  •   Tháng hiện tại 211,733
  •   Tổng lượt truy cập 25,686,284