Chờ cho tới mùa gặt (Thứ Bảy tuần XVI Tn;Mt 13,24-30)

Chờ cho tới mùa gặt (Thứ Bảy tuần XVI Tn;Mt 13,24-30)

Lời Chúa: Mt 13, 24-30Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.

Tôi đã thấy Chúa (Thứ Sáu tuần XVI Tn -Thánh nữ Maria Mađalêna ;Ga 20,1-2.11-18)

Tôi đã thấy Chúa (Thứ Sáu tuần XVI Tn -Thánh nữ Maria Mađalêna ;Ga 20,1-2.11-18)

Tin mừng Chúa Giê su theo thánh Gioan: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến

Được ơn hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời (Thứ Năm tuần XVI Tn;Mt 13,10-17)

Được ơn hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời (Thứ Năm tuần XVI Tn;Mt 13,10-17)

Mầu nhiệm Nước Trời là những thực tại thuộc về một mình Thiên Chúa, hoàn toàn khác biệt và cao vời so với các thực tại trần gian.

Hạt được gấp trăm (Thứ Tư tuần XVI Tn;Mt 13,1-9)

Hạt được gấp trăm (Thứ Tư tuần XVI Tn;Mt 13,1-9)

Chương 13 Tin Mừng theo thánh Matthêu bắt đầu một diễn từ mới của Chúa Giêsu. Trong bối cảnh Chúa đã loan báo Tin Mừng và thực hiện những điềm thiêng dấu lạ, đồng thời Chúa cũng huấn luyện và sai các tông đồ đi.

Đây là mẹ và anh em tôi (Thứ Ba tuần XVI Tn;Mt 12,46-50)

Đây là mẹ và anh em tôi (Thứ Ba tuần XVI Tn;Mt 12,46-50)

Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể và Người trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Vì thế, Chúa cũng sống trong một gia đình có cha mẹ, anh chị em họ hàng và bà con thân thuộc.

Dấu lạ ngôn sứ Giôna (Thứ Hai tuần XVI Tn;Mt 12,38-42)

Dấu lạ ngôn sứ Giôna (Thứ Hai tuần XVI Tn;Mt 12,38-42)

Israen là dân được tuyển chọn, vì thế Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu thương và chăm sóc đặc biệt đối với dân của Ngài.


Các tin khác

Bài viết được quan tâm
  •   Đang truy cập 30
 
  •   Hôm nay 7,042
  •   Tháng hiện tại 485,763
  •   Tổng lượt truy cập 17,209,771