Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Video Sắc lệnh ban những ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay

VIDEO

Sắc lệnh ban những ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay