Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng

Thánh lễ Truyền chức linh mục, do Đức Tổng Giuse chủ sự, tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 15h00 ngày 25 tháng 11 năm 2019.