Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ 18h30 thứ Bảy ngày 22-8-2020 tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng


Ban TTGP thực hiện