Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp] Thánh lễ 18h00 Chúa Nhật ngày 26-4-2020

Tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org