Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thông báo chương trình các Cha nhận xứ

Văn Phòng Tòa Giám mục xin gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng Anh chị em tín hữu chương trình nhận xứ của các Cha trong dịp này.
Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

CHƯƠNG TRÌNH CÁC CHA NHẬN XỨ
---o0o---
 
Stt Ngày Thứ Họ và tên Giáo xứ Thời gian
1 28/11 Năm Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh An Thủy 15h00
2 29/11 Sáu Cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu Lãm Hà 15h00
3 2/12 Hai Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng Xuân Điện 15h00
4 5/12 Năm Cha Giuse Bùi Quang Cường Từ Xá 15h00
5 6/12 Sáu Cha Gioan B. Ngô Ngọc Chuẩn Đại Lộ 15h00
6 10/12 Ba Cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng Súy Nẻo 15h00
 
 
Hải Phòng, ngày 7 tháng 11 năm 2019
                                                                             Văn Phòng Tòa Giám Mục