Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ Tấn phong Giám mục giáo phận Thanh hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

Thánh lễ Tấn phong Giám mục giáo phận Thanh hóa Giuse Nguyễn Đức Cường