Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Sơ đồ xe ưu tiên và bảng chỉ đường ĐHGT

so do 1
so do 2

Tác giả bài viết: Ban Mục vụ Giới trẻ