Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Thánh lễ Truyền Dầu

Thánh lễ truyền dầu đã được Đức cha Giuse long trọng cử hành tại nhà thờ Chính Tòa vào sáng thứ Tư Tuần Thánh (28/3/2018). Tất cả các linh mục triều cũng dòng đã hiện diện để hiệp thông với vị mục tử giáo phận trong ngày đặc biệt này. Cũng trong tâm tình hiệp thông và yêu mến, thánh lễ còn có sự tham dự của quý tu sĩ cùng đông đảo các tín hữu khắp nơi.
DJI 0350
DJI 0347
DJI 0366
DJI 0363
HDV 9061
DJI 0388
DJI 0373
HDV 9063
HDV 9070
HDV 9076
HDV 9082
HDV 9081
HDV 9080
HDV 9083
HDV 9088
HDV 9107
HDV 9098
HDV 9115
HDV 9114
HDV 9110
HDV 9117
HDV 9121
HDV 9128
HDV 9127
HDV 9124
HDV 9221
HDV 9229
HDV 9234
HDV 9265
HDV 9242
HDV 9271
HDV 9268
HDV 9283
HDV 9302
HDV 9295
HDV 9311
HDV 9307
HDV 9317
HDV 9335
HDV 9324