Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Thánh lễ Tiệc Ly tại một số giáo xứ trong Giáo phận


Hình ảnh tại giáo xứ Thánh Antôn
 

Hình ảnh tại giáo xứ Phú Lộc
 

Hình ảnh tại giáo xứ An Hải
 
 
HDV 9859

Hình ảnh tại giáo xứ Lãm Hà
 

Hình Ảnh Tại Giáo xứ Xâm Bồ

Hình Ảnh Tại Giáo xứ Mạo Khê