Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh ngày thứ ba: Khóa Sa mạc huấn luyện Trợ Uý và Huynh Trưởng TNTT