Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ giáo họ Thất Tinh

9h30 sáng ngày 15/7/2017, Đức Giám mục giáo phận đã chủ sự thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ Thất Tinh. Cùng hiệp thông trong sự kiện đặc biệt này, có cha Tổng đại diện, quý cha, quý ân nhân, quý đại diện chính quyền, và đông đảo quý khách gần xa. Công trình nhà Chúa sau hai năm thi công nay đã được hoàn tất.
 
Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn và Tri ân Tổ Tiên
 Hình ảnh Chúc Mừng và Hoan Ca Tạ Ơn