Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng: Hình ảnh Lễ khấn tại thánh đường Kẻ Sặt

Lúc 9h00 sáng nay (5/7/2018), Đức Giám mục giáo phận đã chủ sự thánh lễ khấn tạm và khấn trọn cho 3 chị em trong Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng. Hiện diện trong thánh lễ, có đông đảo quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và quý khách xa gần.
Đây là thánh lễ đặc biệt, bởi là thánh lễ khấn trọng thể đầu tiên nơi giáo xứ Kẻ Sặt nói riêng và giáo phận Hải Phòng nói chung, kể từ khi biến cố năm 1954, đồng thời cũng là lễ ra mắt của Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm.
 
Một số hình ảnh Lễ khấn
SPHI9873
SPHI9887
SPHI9880
SPHI9883
SPHI9875
SPHI9878
SPHI9887
SPHI9893
SPHI9895
SPHI9920

SPHI9922
SPHI9932
SPHI9929
SPHI9918
SPHI9926
SPHI9917
SPHI9923

SPHI9926
SPHI9972
SPHI9936
Tiên khấn
Tiên khấn
SPHI9937
SPHI9940
SPHI9944
SPHI9960
SPHI9968
SPHI9969
Vĩnh khấn
SPHI9976
SPHI9975
SPHI9988

SPHI9992

SPHI9978
SPHI9907

SPHI9909
SPHI0026
SPHI0040
SPHI0038
SPHI0044
SPHI0046


SPHI0059
SPHI0062

SPHI0095
SPHI0099
SPHI0086
SPHI0091SPHI0081