Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hành trình thăm mục vụ các giáo xứ miền Đông Bắc Giáo phận

Chuyến thăm viếng này không chỉ là cơ hội cho các tín hữu làm mới lại đức tin, đổi mới đời sống theo tinh thần của mùa chay thánh, mà còn là dịp thể hiện tình liên đới của mục tử với đoàn chiên, các tín hữu sống tình hiệp thông trong gia đình giáo phận.

Như một thông lệ trong chương trình mục vụ hằng năm, cứ mỗi dịp mùa chay về, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, chủ chăn giáo phận, lại dành tình cảm ưu ái và sự chăm sóc mục vụ của vị mục tử dành cho đoàn chiên xa xôi, qua chuyến thăm mục vụ. Chuyến thăm viếng này không chỉ là cơ hội cho các tín hữu làm mới lại đức tin, đổi mới đời các tín hữu sống theo tinh thần của mùa chay thánh, mà còn là dịp thể hiện tình liên đới của mục tử với đoàn chiên, sống tình hiệp thông trong gia đình giáo phận. 

Cùng tháp tùng Đức cha giáo phận trong chuyến hành trình mục vụ này, có cha Đaminh Cao Văn Đức - chính xứ Đông Xuyên và cha Giuse Nguyễn Văn Vang - phó Quản lý Tòa Giám mục. Các cha sẽ cộng tác với Đức cha trong các cuộc gặp gỡ chia sẻ với cộng đoàn, đồng thời trao ban bí tích Giải tội cho các tín hữu.

Hành trình mục vụ mùa chay năm 2017 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 03, đến với các địa điểm và thời gian cụ thể như sau:

* Thứ Hai ngày 13 tháng 03
- 8h00: Phái đoàn xuất phát từ Tòa Giám mục
- 14h00: Gặp gỡ và thánh lễ tại giáo họ Tiên Yên (Gx. Hà Lai)
- 19h00: Gặp gỡ cộng đoàn giáo xứ Hà Lai

* Thứ Ba ngày 14 tháng 03
- 9h30 Thánh lễ khánh thành nhà thờ Hà Lai
-15h00: Gặp gỡ và thánh lễ tại giáo họ Hải Yên (Gx. Trà Cổ)
- 18h30: Gặp gỡ và thánh lễ tại giáo họ Móng Cái (Gx. Xuân Ninh)

* Thứ Tư ngày 15 tháng 03
- 5h00: Gặp gỡ và thánh lễ tại giáo xứ Trà Cổ
- 9h00: Gặp gỡ và thánh lễ tại giáo xứ Ninh Dương
- 18h00: Gặp gỡ và thánh lễ tại giáo xứ Xuân Ninh

* Thứ Năm ngày 16 tháng 03
- 5h00: Thánh lễ tại giáo xứ Xuân Ninh
- 8h30: Gặp gỡ và thánh lễ tại giáo họ Hà Cối (Gx. Xuân Ninh)
- 11h30: Trở về Tòa Giám mục

Theo chương trình thăm mục vụ, tại các giáo xứ, giáo họ được thăm viếng, ngoài thánh lễ, Đức cha và quý cha có một giờ gặp gỡ chia sẻ với với cộng đoàn. Nội dung chia sẻ dựa trên nội dung Thư Chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam 2016 và Sứ điệp Mùa chay 2017 của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Như thế, buổi gặp gỡ không chỉ là cơ hội quý báu để đoàn chiên xa xôi được tiếp xúc với vị mục tử của mình, mà còn được lắng nghe giáo huấn của Chúa và lời dạy của Giáo hội, giúp các tín hữu vững bước trên hành trình đức tin trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay.
BTT GP