Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đền Thánh Hải Dương: Danh sách công đức cọc (tiếp theo)

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỌC XÂY DỰNG  ĐỀN THÁNH (126 CỌC)
(19.000.000 đồng/ 1 cọc)
(Danh sách tiếp theo)
 
 Stt Họ tên Số tiền Giáo xứ Ghi chú
1. Bà Maria Dương Thị Kiểm và
con trai Giuse Nguyễn Thanh Xuân
5.000 $ =
115.550.000 đồng
 
Hoa Kỳ
 
6 cọc
2.  Giuse Phạm Đức Tiền
và Maria Nguyễn Thị Ngân
Bà Maria Phạm Thị Ngái
và bà Maria Phạm Thị Chiến
Ông Phêrô Vạn và bà Maria My
 
 10.000.000 đồng
 
    5.000.000 đồng
    5.000.000 đồng
Xuân Lộc, thường trú Hải Dương
Hải Dương 
 
Kim Lai
 
 
Chung 1 cọc
3.  Hội áo Đức Bà 
Gia đình Giuse Tùng – Maria Hằng
Ông Vũ Quý Liêm
 10.000.000 đồng
   5.000.000 đồng
   100 $
Thủy Giang - HP
Hải Dương
Hoa Kỳ
 
Chung 1 cọc
4. Hội dòng nữ Đaminh -
Thánh hiệu Catarina Siena
 
  20.000.000 đồng
Thánh Tâm –
Xuân Lộc
 
1 cọc
5.  Dương Quang Quế   19.000.000 đồng   1 cọc
6. Bà Maria Nguyễn Thị Loan 19.000.000 đồng Chính Tòa - Hải Phòng 1 cọc
 
Ban Kiến thiết Đền Thánh Hải Dương