Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 3/2018

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 3 năm 2018
---o0o---
 
Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
10/3 Bảy Lễ giỗ Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương Chính Tòa 9h00
13/3 Ba   Đức cha từ Rôma trở về Giáo phận    
15/3 Năm Lễ kính thánh cả Giuse Thái An 18g30
17/3 Bảy Thăm và dâng lễ Cổ Pháp 9g30
19/3 Hai Sáng: Lễ kính Thánh cả Giuse
Chiều: Thường huấn linh mục
Chính Tòa
TGM
9h00
14h00-16h00
21/3 Thăm và dâng lễ Đông Quang 18h30
 
 Văn Phòng Tòa Giám mục Hải Phòng