Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 10/2018 (cập nhật 15/10)

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 10 năm 2018 như sau:
---o0o---
 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
1/10 Hai   Sáng: Lễ giỗ bà cố cha Giuse Nguyễn Văn Xứng
Chiều: Khai mạc tuần tĩnh tâm linh mục
Mỹ Động
TGM
Thái Bình
9h30
6/10 Bảy Lễ quan thầy sinh viên Nam Pháp 18h30
7/10 Cn Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Quan thầy Giáo phận Chính Tòa 9h00
10-14/10 Công tác mục vụ tại miền Nam    
16/10 Ba Lễ Thêm sức An Toàn 18h30
19/10 Sáu Thăm và dâng lễ Thanh Xá 18h30
20/10 Bảy Lễ tạ ơn Ba Đông 9h30
21/10 Cn Lễ Thêm sức Đông Xuyên 9h30
27/10 Bảy Lễ tạ ơn Hà Khẩu 18h30
28/10 Cn Sáng: Lễ Thêm sức
Chiều: Đại hội Giới trẻ giáo hạt Chính Tòa
Liễu Dinh
Chính Tòa
9h30
15h00
30/10 Ba Lễ hành hương Năm thánh Đền Thánh 18h00
31/10 Thăm và dâng lễ Từ Xá 18h00
 
Tòa Giám mục Hải Phòng