Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chủ đề của các Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc

Mỗi kỳ Đại hội đều có một chủ đề. Chủ đề này như “sợi chỉ đỏ” và là điểm nhấn của Đại hội, đồng thời cũng là phương châm sống cho các Bạn trẻ. Kể từ khi Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ nhất, do sáng kiến của Đức cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, được tổ chức tại giáo phận Thái Bình, đến nay đã có 15 kỳ Đại hội Giới trẻ với 15 chủ đề:
Sáng lập ĐHGT

1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ I, giáo phận Thái Bình, năm 2002.
ĐHGT (1)
 
2. “Đây là Mẹ con” (Ga 19,27).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ II, giáo phận Phát Diệm, năm 2003.
ĐHGT (2)

3. “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ III, Tổng giáo phận Hà Nội, năm 2004.
ĐHGT (3)

4. “Bẻ Bánh cuộc đời”.
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ IV, giáo phận Thanh Hóa, năm 2005.
ĐHGT (4)

5. “Lạy Chúa, con phải làm gì” (Cv 20,10).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ V, giáo phận Vinh, năm 2006.
ĐHGT (5)

6. “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ VI, giáo phận Hải Phòng, năm 2007.
ĐHGT (6)

7. “Anh em sẽ nhận Thánh Thần ngự xuống trên anh em, bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ VII, giáo phận Bùi Chu, năm 2008.
ĐHGT (7)

8. “Thắp sáng tình yêu gia đình”.
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ VIII, giáo phận Hưng Hóa, năm 2009.
ĐHGT (8)

9. “Thầy gọi anh em là bạn” (Ga 15,15).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ IX, giáo phận Bắc Ninh, năm 2011.
ĐHGT (9)

 10. “Hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15,4).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ X, giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, năm 2012.
ĐHGT (10)

11. “Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XI, giáo phận Thái Bình, năm 2013.
ĐHGT (11)

12 “Thắp sáng tình yêu gia đình”
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XII, giáo phận Phát Diệm, năm 2014.
ĐHGT (12)

13. “Anh em là muối và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XIII, Tổng giáo phận Hà Nội, năm 2015.
ĐHGT (13)

14. “Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XIV, giáo phận Vinh, năm 2016.
ĐHGT (14)

15. “Hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 5,4).
Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XV, giáo phận Thanh Hóa, năm 2017.
ĐHGT (15)
 

Chủ để của Đại hội giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI, tại giáo phận Hải Phòng, ngày 14-15/11/2018, là: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Lc 21,36).

ĐHGT (16)
 

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” là lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi đến những ai muốn theo Người. Lời mời gọi này luôn mang tính thời sự. Một cách cụ thể, tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và tâm sự với Ngài trong lời cầu nguyện. Do đam mê và chạy theo những giá trị trần thế, nhiều bạn trẻ lãng quên Thiên Chúa, sống như vô thần. Tỉnh thức cũng là sự cảnh giác thận trọng trước những cám dỗ và cạm bẫy trong cuộc sống. Những cám dỗ ấy thường mang những nhãn hiệu bóng bẩy hấp dẫn nhưng chứa nọc độc khiến con người sa đọa, đi ngược với giáo huấn Phúc âm và luân thường đạo lý. Cuối cùng, tỉnh thức là khôn ngoan chọn lựa cho mình một hướng đi, bảo đảm hạnh phúc đích thực và lâu bền. Theo tâm lý thông thường, người ta hay có cái nhìn thiển cận, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà đáng mất tương lai (Trích thư của Đức cha Hải Phòng gửi các bạn trẻ dịp Đại hội Giới trẻ lần thứ XVI).

Chủ đề “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” đã được các bạn trẻ trong Giáo phận chủ nhà suy niệm và sống trong suốt Năm Giới trẻ vừa qua. Giờ đây, chủ đề này sẽ được tiếp tục đào sâu và hứa hẹn sẽ đem lại nhiều hoa trái cho các bạn trẻ Giáo tỉnh đến tham dự Đại hội lần thứ XVI này tại Hải Phòng thân yêu.
BTT GP