Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita, thân phụ cha Gioakim Nguyễn Đình Hiệp

 
"Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời"
                                                                                                (Thánh Phanxicô Assisi) 
Cáo Phó 

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Gia đình chúng con xin kính báo: 

Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Đình Tỉnh

Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1942
tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7 năm 2017
(Nhằm ngày 21 tháng Sáu năm Đinh Dậu)
Tại tư gia thôn Côi Hạ, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Hưởng thọ: 75 tuổi 

Nghi thức tẩm liệm lúc 8 giờ, Chúa nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2017
Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 15 giờ 00 thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017
do Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ sự
tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Bượi
(Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương).

Kính xin Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ và Quý Ông bà, anh chị em
hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Gioan Baotixita được nghỉ yên trong Nhà Chúa muôn đời!

Thay mặt gia đình
Lm. Gioakim Nguyễn Đình Hiệp