Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Cáo phó: Cụ cố Gioan Baotixita Vũ Văn Quảng, thân phụ cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện

Trong niềm tín thác vào sự Phục sinh của Đức Kitô, gia đình chúng con xin trân trọng báo tin:
      Cáo phó Cụ cố cha Kiện 1