Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bế mạc Sa mạc huấn luyện Trợ Uý và Huynh Trưởng Thiếu nhi Thánh Thể

Ngày Hy sinh – Tông đồ là ý lực sống của ngày thứ ba (17/6/2017) trong khóa Sa mạc huấn luyện Trợ Uý và Huynh Trưởng Thiếu nhi Thánh Thể Liên đoàn Chúa Chiên Lành – Giáo Phận Hải Phòng. Sa mạc huấn luyện Trợ Uý và Huynh Trưởng TNTT đã kết thúc lúc 16h30 ngày cùng ngày.

Sa mạc huấn luyện với chủ đề “Vươn lên” chính thức diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày có một ý lực sống - ngày thứ nhất: Ngày Cầu nguyện; ngày thứ hai: Ngày Thánh Thể; ngày thứ ba: Ngày Hy sinh – Tông đồ. Do vậy, mọi sinh hoạt, rèn luyện và học tập đều xoay quanh những chủ đề trong ngày.

img 8511 1
Ngày bế mạc được khởi đầu với thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, do Đức cha Giuse chủ sự cùng với sự đồng tế của quý cha. Trong bài giảng, người cha chung giáo phận nhắn nhủ các sa mạc sinh “hãy sống Mầu Nhiệm Thánh Thể, và hãy để cuộc đời mình gắn kết với Chúa Giêsu Thánh Thể”. Bên cạnh đó, Đức cha cũng nhấn mạnh “các sa mạc sinh cần phải trở thành những nhà truyền giáo, thành tông đồ của Chúa. Truyền giáo không phải là công thức hay khẩu hiệu, mà truyền giáo là ơn Chúa, là nỗ lực cố gắng mỗi ngày”. Ngài kỳ vọng qua sa mạc huấn luyện này, các sa mạc sinh sẽ ý thức hơn trong việc giáo dục các em thiếu nhi biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, thành những công dân tốt có lòng mến Chúa yêu người, có ý thức trách nhiệm.

Sau thánh lễ, một sa mạc sinh đại diện tri ân Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha trong Tòa Giám mục đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sa mạc huấn luyện được diễn ra tốt đẹp; cám ơn cha tuyên úy và Ban huấn luyện viên đã nhiệt tình hướng dẫn, đồng hành giúp các sa mạc sinh thu hoạch nhiều thành quả.
 
img 8694
 
Sa mạc huấn luyện tiếp tục với các bài khóa:

-Luật sống TNTT (Trưởng Maria Tuyết Minh và Trưởng Micae Ninh Đức Thành)
-Vào sa mạc – Hành trình sa mạc (Trưởng Phanxicô Xaviê Lợi và Trưởng Micae Ninh Đức Thành)
-Nút dây – Dựng lều (Trưởng Antôn Hoàng Thiện Thanh và Trưởng Đaminh Thuận).
 
Sau các bài khóa, sa mạc sinh thực hiện hành trình vào sa mạc. Kết thúc hành trình sa mạc, các sa mạc sinh lãnh nhận khăn trợ úy và huynh trưởng trong niềm phấn khởi vui mừng. Sau nghi thức sai đi, cha tuyên úy công bố bế mạc sa mạc huấn luyện; đồng thời ngài nhắn nhủ các trợ úy, huynh trưởng hãy trở thành những người mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến với các em thiếu nhi và giúp các em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

img 8204

Tuy diễn ra trong ít ngày ngắn ngủi, nhưng khóa huấn luyện đã được tổ chức cách khoa học và kỷ luật, các sa mạc sinh tham dự với tinh thần phấn khởi hăng say. Hoa quả của những ngày này không chỉ là những kiến thức chuyên môn, mà còn là lòng yêu mến việc chăm lo và hướng dẫn cho các em nhỏ theo đường hướng PT TNTT. Điều này mang đến niềm hy vọng một tương lai tốt cho việc giáo dục TNTT của giáo phận Hải Phòng được khởi đi từ khóa huấn luyện này.
BTT GP