Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Trực tuyến: 17g00 Ngắm 5 Sự Thương khó và 18g00 Thánh lễ - thứ Hai Tuần Thánh, ngày 6/4/2020

Ban TTGP