Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN: 6g00 thứ Bảy tuần V Mùa Chay, ngày 4/4/2020