Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ trực tuyến: 6g00 thứ Ba tuần III Phục sinh

Tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng
Ban TTGP thực hiện