Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh thứ sáu Tuần Thánh tại một số giáo xứ trong Giáo phận

Hình ảnh thứ sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Xâm Bồ

IMG 9553

IMG 9570
IMG 9557
IMG 9580
IMG 9572
IMG 9564
IMG 9584
IMG 9562
IMG 9634
IMG 9636
IMG 9647
IMG 9613
IMG 9618
IMG 9665
IMG 9657
IMG 9658
IMG 9666
IMG 9671
IMG 9669
IMG 9676
IMG 9679
IMG 9683
IMG 9686

Hình ảnh thứ sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Lương Khê
767656d336b7d3e98aa6

558ec92aa94e4c10155f
c38b042f644b8115d85a
c0a7d502b56650380977
a32bf28e92ea77b42efb
917dabd8cbbc2ee277ad
4abade1ebe7a5b24026b
5d363b935bf7bea9e7e6
dbf474501434f16aa825
Hình ảnh thứ sáu Tuần Thánh tại giáo xứ An Hải
2
4
5
9
10
11
12
14
14
15
16
19
20

21
22
23
25

Hình ảnh thứ sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Lãm Hà
0c3ff912e24907175e58

0c3621193a42df1c8653
9355eb75f02e15704c3f
eecd5ce847b3a2edfba2
5ac072e469bf8ce1d5ae
938373a768fc8da2d4ed
6d373215294ecc10955f
8bfdbed8a58340dd1992

Hình ảnh thứ sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Phú Lộc


1

2
1
3
4
6
7
8

Hình ảnh thứ sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Trạp Khê

5
4
3
2
8
10
7
11
11
7d32f7c0f59910c74988