Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh thứ bảy Tuần Thánh tại một số giáo xứ trong Giáo phận

Hình ảnh tại giáo xứ Phú Lộc
IMG 5611IMG 5612
IMG 5615IMG 5616IMG 5603IMG 5600IMG 5606IMG 5601

Hình ảnh tại giáo xứ Trạp Khê

be5db367b8025d5c0413
07ccd04adc2f3971603e
96b4cc13c07625287c67
97ae01700d15e84bb104
48bf9cc197a472fa2bb5
 
 
568a3c6c3009d5578c18
75fb4b8840eda5b3fcfc

Hình ảnh tại giáo xứ An Hải

t7 ANHAI (10)
t7 ANHAI (6)
t7 ANHAI (7)
t7 ANHAI (8)
t7 ANHAI (5)
t7 ANHAI (9)
t7 ANHAI (11)
t7 ANHAI 12 (2)
t7 ANHAI 12 (6)
t7 ANHAI 12 (4)
t7 ANHAI 12 (10)
t7 ANHAI 12 (15)

Hình ảnh tại giáo xứ Xâm Bồ

IMG 7812
IMG 7826
IMG 7919
IMG 7797IMG 7807
IMG 7978
IMG 8006
IMG 8011
IMG 8025
IMG 8051
IMG 8049IMG 8067