Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Lễ Mình Máu Thánh tại giáo xứ Kẻ Sặt và Thánh Antôn

Hình ảnh Lễ Mình Máu Thánh tại giáo xứ Kẻ Sặt
IMG 2807
IMG 2815
IMG 2822
IMG 2824
IMG 2826
IMG 2831
IMG 2847
IMG 2854
IMG 2865
IMG 2866
IMG 2868
IMG 2873
IMG 2881
IMG 2882
IMG 2889
IMG 2906
IMG 2904
IMG 2895
IMG 2916
IMG 2914
IMG 2910
IMG 2926
IMG 2922
IMG 2919
IMG 2927
IMG 2936
IMG 2929
IMG 2939
IMG 2943
IMG 2960
IMG 2962
IMG 2964
IMG 2973
IMG 2980
IMG 2982
IMG 2988
IMG 2986

Hình ảnh Lễ Mình  Máu Thánh tại giáo xứ Thánh Antôn
 
anton (14)
anton (10)
anton (15)
anton (2)
anton (3)
anton (7)
anton (9)
anton (11)
anton (13)